DISKUSIA O UDRŽATEĽNEJ ARCHITEKTÚRE, JEJ SÚČASNEJ AJ BUDÚCEJ PODOBE

Dokážeme sa kriticky pozrieť na súčasnú situáciu a nájsť kľúč ku kvalitnejšiemu životnému štýlu, ktorý nebude záťažou pre prostredie v ktorom žijeme?
Sme to my, ktorí súčasný konzumný spôsob života dokážeme zmeniť, architekti, inžinieri, developeri, politici, úradníci, obyvatelia, všetci, ktorí svojimi rozhodnutiami tvoríme budúcnosť.

Ďalší ročník konferencie, opäť inej, nadväzuje na predchádzajúce ročníky o pasívnych domoch a budovách A0. Tentokrát sa vraciame nielen naspäť ku koreňom a do mesta… 

Vraciame sa NASPÄŤ K HODNOTÁM a inšpiráciou sa nám stal Nový európsky Bauhaus, ktorý sa hlási k udržateľnosti, estetike a inklúzii.  Budeme ich spoločne hľadať v urbánnom aj rurálnom prostredí.

Stojíme na križovatke pred výzvami, akými sú klimatická kríza, energetická závislosť, pandémia, ale aj nedostatok dostupného bývania. Zdá sa však, že pokračovať po tejto ceste nedáva zmysel, no späť sa vrátiť nedá. Jediná možnosť je nájsť cestu novú, ktorá vytvorí nové príležitosti pre našu i budúce generácie. 

Jednotlivé tématické bloky budú okrem kľúčových rečníkov obsahovať moderované diskusie pozvaných hostí, do ktorých sa budú môcť zapojiť aj diváci pomocou aplikácie sli.do.

Pozývame vás na IV. ročník konferencie A0. Bude opäť iná, opäť výnimočná, určená pre architektov, ale aj všetkých tých, ktorí sú ochotní počúvať a majú chuť o veciach diskutovať. 


PRÍPRAVA

Ľubica Šimkovicová, Ing., Inštitút pre pasívne domy, Manifest2020

Peter Beňuška, Ing.arch.

Nora Vranová, Ing.arch., Slovenská komora architektov

Mária Rišková, Mgr.art. 

Martin Kusý, Ing.arch., Slovenská komora architektov

Andrea Borská, Dipl.Ing., Inštitút pre pasívne domy

Boris Meluš, Mgr.art., Nová Cvernovka

Ivana Nemethová, Ing.arch., Inštitút pre pasívne domy

PREDCHÁDZAJÚCE ROČNÍKY:

2020.IEPD.SK / 2018.IEPD.SK / 2017.IEPD.SK