Manifest 2020 vznikol v roku 2019 ako iniciatíva slovenských expertov z oblasti stavebníctva, architektúry a územného plánovania. K výzve sa doposiaľ pripojilo takmer 200 profesionálnych subjektov, ktoré si uvedomujú významný vplyv stavebníctva na životné prostredie a klimatickú krízu. Prijali záväzok zvyšovať informovanosť o naliehavosti riešení a navrhovať a stavať udržateľné stavby, zároveň dbať na zachovanie kultúrnych hodnôt a vysokej architektonickej kvality. Manifest2020 sa stal prvým slovenským partnerom Nového európskeho Bauhausu, významného environmentálneho, hospodárskeho a kultúrneho projektu Európskej komisie.

 


Materská firma VÚB banky, banka Intesa Sao Paolo je už teraz v európskym lídrom v oblasti ESG (environment-social-governance) – je na prvom mieste medzi konkurenčnými bankami podľa Bloomberg-u (ESG Disclosure Score), Sustainalytics a MSCI a toto svoje líderstvo chce ešte viac upevniť v biznis pláne na roky 2022-25 investíciami do udržateľných riešení, pôžičkami na podporu prechodu na zelenú ekonomiku, a financovaním sociálnych projektov. ISP je členom Net-Zero Bankovej Aliancie a o roku 2030 chce znížiť svoje emisie na nulu, využívať 100% spotrebovanej energie z obnoviteľných zdrojov a vysadiť 100 miliónov stromov.

V súlade so stratégiou skupiny, VÚB sa stala prvou bankou na Slovensku, ktorá sformulovala a zverejnila svoj záväzok robiť maximum pre ochranu biodiverzity a podporu zelenej ekonomiky – Zelený manifest. VÚB má najširšie portfólio investičných ESG fondov medzi slovenskými bankami, poskytuje zvýhodnené produkty „Zelená hypotéka“  a „Zelený úver“ pre jednotlivcov, ale aj pre firmy a samosprávy, ak ich projekt spĺňa kritéria cirkulárnej ekonomiky, ale je aj z oblasti obnoviteľnej energie, energetickej efektívnosti či environmentálneho udržateľného riadenia živých prírodných zdrojov, využívania pôdy a biodiverzity.

 Spoločnosť REHAU má riešenia pre energeticky úsporné stavby, využitie regeneratívnej energie, vodné hospodárstvo, ako aj mobilitu a Future Living. REHAU ako kompetentný partner v oblasti okenných a fasádnych prvkov, technického zabezpečenia budov a podzemného staviteľstva je TOP-dodávateľom na trhu.

Rakúska rodinná spoločnosť vyrába drevo-hliníkové, plast-hliníkové a plastové okná a vchodové dvere pre nízkoenergetické a pasívne domy v štyroch dizajnových radoch. Okná HV 350, KF 410 a HF 310, certifikované ift Rosenheim ako aj TU Graz, sú určené pre pasívne domy. Nepretržitý technický vývoj a stále nové I-tec inovácie.Penové sklo REFAGLASS je tepelná izolácia vyrobená zo stopercentne recyklovaného skla – zo sklenených črepín. Penové sklo REFAGLASS je vysoko únosné, nenasiakavé, mrazuvzdorné, nehorľavé, odolné voči vonkajším vplyvom atď. Penové sklo REFAGLASS sa radí medzi moderné stavebné tepelné izolácie, je ekologické a opakovane recyklovateľné. 

EURÓPSKA KLIMATICKÁ INICIATÍVA

Európska klimatická iniciatíva (EUKI) Nemeckého ministerstva pre životné prostredie a nukleárnu bezpečnosť podporuje spoluprácu v rámci EÚ pri znižovaní emisií skleníkových plynov.Mediálni partneri