PETER BEŇUŠKA (SK)

je architekt a urbanista, bol hlavným architektom Európskej komisie v Bruseli. Pôsobil aj v Alžírsku, kde projektoval a realizoval obytné zóny. Je spoluautorom územného plánu hlavného mesta Alžír. Bol hlavným architektom Bratislavy a podpredsedom Slovenskej komory architektov. Je autorizovaným architektom SKA, s kolegom založili ateliér Beňuška Topinka architekti. Je členom Komisie regionálneho rozvoja regiónu Bruxelles Capitale. Od marca 2021 je čestným členom Manifestu 2020.


DAVID JUÁREZ LATIMER-KNOWLES (ESP)

David Juárez Latimer-Knowles, architekt a zakladajúci člen Straddle3. Od konca 90. rokov 20. storočia rozvíjal projekty občianskej participácie na obnovu priemyselnej a kultúrnej štruktúry; kolaboratívne zásahy do verejného priestoru a projekty a výskum v oblasti trvalo udržateľného bývania. Lektoroval kurzy a workshopy v centrách a univerzitách v Európe a Amerike. Podporoval a spolunavrhoval rôzne open source digitálne nástroje pre projekty súvisiace s participačným urbanizmom, ako aj podieľal sa na niekoľkých špecializovaných publikáciách o týchto oblastiach. Je zakladajúcim členom sietí Arquitecturas Colectivas a  CitizensLab a spolupropagátorom metodiky ATRI.


MARKUS ZILKER (AT)

je zakladateľom a partnerom v einszueins architektur. Štúdium architektúry ukončil na TU Wien a ETSA Seville. V rokoch 2006-2015 vyučoval projektovanie na kurzoch Nimmerrichter a v roku 2009 urobil skúšku staviteľa a v roku 2016 skúšku z inžinierskeho staviteľstva. Okrem 12-ročných skúseností s plánovaním a realizáciou projektov bytovej výstavby rôzneho rozsahu pokročil školenia v oblasti mediácie a budovania komunity. Markus Zilker je zakladajúcim členom „Initiative für gemeinschaftliches Bauen und Wohnen“ a co-housingového projektu „Wohnprojekt Wien“, ktorý bol v roku 2014 okrem iného ocenený cenou Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit. Markus Zilker má tiež dlhoročné skúsenosti s riešením procesov malých a veľkých skupín, od návrhu procesov a komunikácie až po moderovanie workshopov a pracovných skupín. Ako odborník na tému „Baugruppen“ (co-housing) a participácie na plánovaní môže predvádzať národné a medzinárodné prednášky na sympóziách, workshopoch a konferenciách. Fotografia: He Shao Hui


ALEXANDRA GEORGESCU AND TOMÁŠ KOZELSKÝ, KOGAA STUDIO (CZ):

V KOGAA vytvárame podstatu vybudovaného prostredia, pričom sa zaväzujeme k projektom s pozitívnym dopadom na používateľov, komunity a miestny kontext. Prostredníctvom našich projektov riešime problematiku neaktívnych štruktúr a ich adaptáciu na náhradné funkcie. Naše projekty Distillery, KUMST a DADA Distrikt sú reprezentatívnymi príkladmi toho, ako sa z prázdnych nehnuteľností môžu stať živé lokality, ktoré zohrávajú aktívnu úlohu v urbanistickej a ekonomickej transformácii okolitej štvrte a života v meste.

KOGAA je víťazom Design Vanguard 2021 a v roku 2020 bolo štúdio vybrané na Dezeen Awards medzi dvadsať najlepších architektonických postupov. V roku 2019 zakladajúci partneri prednášali na RIBA, Kráľovskom inštitúte britských architektov, na tému alternatívneho prístupu k developmentu. V tom istom roku štúdio získalo hlavnú cenu za dizajn pracovného priestoru na udeľovaní cien BIG SEE za svoj projekt Distillery a v roku 2018 boli časopisom Archipreneur vybrané medzi desať najlepších novovznikajúcich architektonických štúdií.


ŠTĚPÁN VALOUCH (CZ)

Architekt, absolvent FA ČVUT 2004 v ateliéru Aleny Šrámkové a spoluzakladatel architektonického ateliéru OV-Architekti. V letech 2012-2013 byl vedoucím ateliéru ZAN na FA ČVUT a od roku 2020 vede ateliér Valouch–Stibral. Pravidelně zasedá jako porotce v českých i mezinárodních architektonických soutěžích.

Po studiu na fakultě působil v ateliéru dum architekti a DNA architekti a v roce 2007 společně se Jiřím Opočenským založili vlastní ateliér. Prvním větším projektem byla rekonstrukce Spolkového domu ve Slavonicích (nominace na cenu Mies van der Rohe). Na tuto realizaci brzy navázaly další úspěchy jak ve vyzvaných, tak i architektonických soutěžích a postupně se záběr ateliéru začal rozšiřovat také na veřejný prostor. Za rekonstrukci a dostavbu sídla pro firmu Lasvit získal ateliér Českou cenu za architekturu 2020, Grand Prix Architektů 2020 v kategorii rekonstrukce a uspěla také jako Stavba roku 2020. Jedním z posledních dokončených projektů je sportovní hala v Kolíně a v současnosti po vyhrané architektonické soutěži pracují na terminálu vysokorychlostní železnice Praha Nehvizdy a na nové Základní škole Chýně – Hostivice. 

 


ANDREA AMBROVIČOVÁ MIKOLAJOVÁ (SK)

Vyštudovala Fakultu architektúry STU v Bratislave, s ročníkom na School of architecture, KTH Royal Institute of Technology v Stockholme a Architekturfakultät TU Wien. Po niekoľkých rokoch vo viedenských ateliéroch spolu s bratom Jurajom Mikulajom založili ateliér ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova. Popri vysokej miere kreativity je pre nich rovnako dôležité zohľadňovať v procese navrhovania psychologicko-sociálne, enviromentálne a technické hľadiská architektúry. Každý návrh je výzvou zlepšiť prostredie pre život a vytvoriť priestor s jedinečnou atmosférou.


MARTIN SKOČEK (SK)

Martin Skoček je najmladším z generácie architektov Skočekovcov.  Popri štúdiu a po jeho ukončení na FA STU pôsobil v ateliéri Ilju Skočeka. V roku 2014 si zakladá vlastný ateliér. Venuje sa hlavne menším mierkam rezidenčných projektov a interiérom. Je zároveň architektom festivalu Grape, kde hľadá optimálnu mieru medzi veľkoleposťou a udržateľnosťou efemérnych inštalácií. Je viacnásobným laureátom ceny Cezaar, získal niekoľko nominácií ceny Arch, Cezaar, Jurkovičovej ceny a ceny Mies van der Rohe.

 


CATHERINE CENTLIVRE (FR)

Catherine Centlivre najprv študovala geografiu a potom absolvovala špecializovaný stupeň urbanizmu na Sciences-Po. Svoju kariéru rozvíja v Paris & Métropole Aménagement  , verejnej inštitúcii, ktorá sa venuje rozvoju mesta. Viac ako 10 rokov bola zapojená do tímu ekologickej štvrte Clichy-Batignolles a dohliadala na urbanistický, environmentálny a architektonický dizajn projektu jeho západnej časti.

 


JAKOB DUNKL (AT)

Jakob Dunkl je jedným zo zakladateľov a majiteľov querkraft architekten. Od roku 1998 hľadá spolu s Petrom Sappom a Gerdom Erharttom nekonvenčné riešenia, ako dať ľuďom priestor na rozvoj. Poetický pragmatizmus je formulácia, ktorá najlepšie vystihuje snahu viedenskej architektonickej kancelárie. Okrem rôznych pedagogických aktivít a rečníckych funkcií v oblasti stavebnej kultúry získal Jakob Dunkl a jeho partneri množstvo ocenení, ako sú štátne ceny alebo Cena mesta Viedeň za architektúru. Približne 45-členný querkraft tím pracuje predovšetkým v oblastiach, ako sú obytné, kultúrne a vzdelávacie budovy, kancelárske a priemyselné budovy.

 


CARMEN HOTTINGER (AT)

Carmen Hottinger vyštudovala architektúru na FH Biberach s pobytom v zahraničí vo švajčiarskom Zürichu. Od roku 2004 je súčasťou tímu v querkraft architekten, Viedeň. Podieľala sa na rôznorodých projektoch, naposledy querkraft so svojím projektovým manažmentom implementoval vnútromestskú IKEA na Westbahnhof vo Viedni.

 


FILIP GULAN (SK)

Absolvent odboru Priestorové plánovanie na STU, v rámci ktorého absolvoval študijné pobyty vo Švédsku a Slovinsku. V súčasnosti pôsobí ako projektový manažér na najnovšom projekte Corwinu v Bratislave, Guthaus.


SAMUEL CSÁDER (SK)

Absolvent odboru Priestorové plánovanie na STU, počas štúdia absolvoval výmenný pobyt v Anglicku a stáže v Indii a v dánskej Kodani. Momentálne pracuje v projektovom tíme v Corwine na dokončení jednej z najzelenších budov nie len na Slovensku.


BORIS MELUŠ (SK)

Spoluzakladateľ Nadácie Cvernovka, pôvodne dizajnér venujúci sa knižnému a výstavnému dizajnu a udržatelnej architektúre v ateliéry oximoron. Dnes aj „kultúrny developer“ a hlavný koordinátor rozvoja Novej Cvernovky. Študoval v Prahe, Haagu a Bratislave. Žil v Mexiku a Nórsku.